Valdymo struktūra

Valdymo struktūra  patvirtinta  2 ataskaitinėje konferencijoje 2020-09-14, protokolas Nr. 1.