KOLEKTYVINIS GINČAS!

Kolektyvinių derybų komisijos nariai iš Darbdavio pusės iki šiol vilkino derybas, nesurašydavo derybų protokolų, dirbo nekonstruktyviai. Apsvarstyti derybų eigą šiandien, 2016-04-19 buvo sušauktas profesinės sąjungos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo RJPS pirmininkas Arvydas Dambrauskas ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Iraida Juzko.Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pareikalavo inicijuoti kolektyvinį ginčą