Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos valdybos posėdis

2020 m. rugsėjo 17 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos posėdis Kauno autobusų stotyje.

Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, UAB “Kėkbusas” Michailas Pušonovas, UAB,,Nauosios akmenės’ autobusų parko profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė, UAB,,Kautra” Vairas profsąjungos pirmininkė Elena Buraja, Taybos narė Daiva Šamburkienė, UAB,,Ukmergės autobuso parkas profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickis ir VĮ Kauno regioniniai keliai’ profsąjungos pirmininkas Petras Veryga.

Federacijos valdybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Federacijos pirmininko pranešimas;
  2. Dėl Covid 19 bendrovėse;
  3. LR darbo kodekso pasikeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos;
  4. Dėl kolektyvinių derybų Kelių priežiūroje;
  5. Dėl Seimo rinkimų;
  6. Pirminių organizacijų pirmininkų pasisakymai;
  7. Eiliniai klausimai.

Federacijos pirmininkas supažindino valdybos narius apie įvykusį kovo 12 d. posėdį ir priimtus sprendimus.

Valdybos posėdyje išklausyta informacija dėl finansinės situacijos keleivinio transporto bendrovėse dėl Covid 19 pasekmių.Federacijos pirmininkas paminėjo, kad karantino metu ypatingai finansiškai nukentėjo keleivinio transporto bendrovės ir ligi šiol prarado apie 30-40% keleivių  vietinio susisekimo transporte tiek ir tarptautiniuose maršrutuose. Dėl to Vyriausybė turėtų skirti paramą keleiviniui transportui Covid 19 laikotarpiui nuostolius padengti.

Teisininkė supažindino J.Jančiauskienė supažindino su Darbo kodekso pakeitimais n, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Diskutuota, kad privačiose bendrovėse vairuotojams darbdaviai neapmoka už pertraukiamą grafiką kaip dirbama su petrauka.

Išklausyta UAB,,Kėkbusas” profsąjungos pirmininko pasisakymas dėl vykstančių kolektyvinių derybų. Be to profsąjungos pimininkas informavo, kad Kėdainių savivaldybė yra įsiskolinusi bendrovei 80 tūkst. už dyzelinį kūrą ir ligi šiol nėra pasirašyta kolektyvinė sutartis.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos valdyba pritarė pirmininko kandidatūrai, kuris kandidatuoja Seimo rinkimuose su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bendrame sąraše. Nr.141.

Sekantis Federacijos posėdis įvyks gruodžio 4 d. Kėdainiuose.

Parašykite komentarą