KOLEKTYVINIS GINČAS!

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos padalinys (toliau – RJPS), UAB „Kėdbusas“ profesinė sąjunga (toliau Profesinė sąjunga,) prisistatė deryboms dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Įstatymo nustatytu terminu darbdaviui nepradėjus derybų 2016-03-15 profesinė sąjunga iškėlė darbdaviui reikalavimus:

1. Nevilkinti kolektyvinių derybų

2. Sudaryti sąlygas PS atstovams atstovauti darbuotojų interesus galimuose įmonės organizaciniuose ir struktūriniuose pokyčiuose.

3. Konstruktyviai ir išvengiant nesutarimų protokolo surašymo, pasirašyti bendrovės kolektyvinę sutartį.

Kolektyvinių derybų komisijos nariai iš Darbdavio pusės iki šiol vilkino derybas, nesurašydavo derybų protokolų, dirbo nekonstruktyviai. Apsvarstyti derybų eigą šiandien, 2016-04-19 buvo sušauktas profesinės sąjungos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo RJPS pirmininkas Arvydas Dambrauskas ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Iraida Juzko. Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pareikalavo inicijuoti kolektyvinį ginčą, tai yra sudaryti taikinamąją komisiją ir pradėti balsavimą dėl streiko paskelbimo Kėdainių autobusų parke.

Parašykite komentarą