2021 m. veiklos programa

UAB “KĖDBUSAS” PROFSĄJUNGOS 2021 m. VEIKLOS PROGRAMA

1.Darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaujasi LR Konstitucija, Darbo kodeksu ir kitais Teisės aktais, socialinės partnerystės sąvoka jų principais ir patvirtintais profesinės sąjungos įstatais. Darbuotojų profesinei sąjungai vadovaujantis Darbo kodekso 169 str. 3 d. kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 įgyja darbuotojų įgaliojimus atstovauti visu bendrovės darbuotojus. Organizacija turi profsąjungos sąskaitą banke ir internetinį puslapį adresu: https://kedprofsajunga.lt .

Kiekvienas profsąjungos narys gali pateikti pasiūlymus profsąjungos pirmininkui ir tarybos nariams dėl darbo ir socialinių sąlygų užtikrinimo. Esant reikalui profsąjungos narys asmeniškai gali kreiptis raštu elektroniniu paštu adresu: mpusnovas@gmail.com

2.Kreipiantis į Teismą ar į Ginčų komisiją dėl pažeistų teisių profesinės sąjungos nariui nemokamai atstovauja profesinės sąjungos Teisininkas ar advokatas pagal pasirašytą teisinių paslaugų sutartį su darbuotojų profesine sąjunga. Teisines išlaidas apmoka darbuotojų profesinė sąjunga.

Kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija ir kas 4 metai rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu renkamas pirmininkas, taryba ir komisijų nariai, kurie vadovaujasi patvirtintais profsąjungos įstatais. Renkant profsąjungos pirmininko ir tarybų narių kandidatūras tvirtina atviru ar slaptu balsavimo konferencijos delegatai.

Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto posėdžiai vyksta ne rečiau kaip viena mėnesį 11.00–12.00 val. ir sprendžiamos bendrovės bei darbuotojų problemos.

Darbuotojų profesinei sąjungai yra suteiktas Paramos gavėjo statusas ir kiekvienais metais renkami 1% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Iš surinktų pajamų mokesčio yra įkurtas nepriklausomas fondas, kuris gali būti naudojamas pritarus konferencijai streikams organizuoti, privatizacijos metu ir kitoms reikmėms.

Darbuotojų profesinės sąjungos taryba 2021 metais planuoja išvykas ir renginius:

6.1. Liepos – Rugpjūčio mėnesį planuojama poilsinė kelionė, atsakingas Tarybos pirmininkas Gintaras Zukas ir taryba.

7. Darbuotojų profesinės sąjungos nariams mokamos pašalpos:

7.1 mirus profsąjungos nariui, pateikus mirties liudijimo kopiją ir užpildžius prašymą išmokama negrąžinama pašalpa mirusiojo artimiesiems 200,00 eurų.

7.2. mirus šeimos nariui: tėvams, sutuoktiniui, vaikams ir užpildžius prašymą bei pateikus mirties liudijimo kopiją profsąjungos nariui išmokama 50,00 eurų vienkartinė negrąžinama pašalpa.
7.3. Dėl lygos atavėjo (operacija) viena kartą į metus ir užpildžius prašymą bei pateikus ligos liudijimo kopiją profsąjungos nariui išmokama 60,00 eurų vienkartinė negrąžinama pašalpa.

7.4. Sutuoktuvių proga, pateikus santuokos liudijimo kopiją ir parašius prašymą profsąjungos taryba skiria negrąžinamą vienkartinę pašalpą 80,00 eurų iš profsąjungos lėšų.

7.5. Minint Tarptautinės moters dieną kovo 8-tąją pasveikinant bendrovės moteris, įteikiant joms gėlių o profsąjungos narių moterims skirti po 20 eurų. Kiekvienai bendrovės moteriai įteikiamos gėlė. Lėšos skiriamos iš profsąjungos lėšų. Už šį renginį atsakingas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

7.6. Sveikiname profsąjungos narius: 30, 40, 50, 60, 70 metų jubiliejaus proga. Jubiliatui įteikiamas jubiliejaus proga padėkos raštas ir išmokama pagal metus išmoka.

7.7. Šv. Kalėdų proga kiekvienam nariui skiriama negražinama vienkartinė pašalpa 30 eurų.

PASTABA: Skiriamos pašalpos mokėjusiems ne mažiau kaip 6 mėnesius nario mokestį

UAB ”KĖDBUSAS” profesinės sąjungos taryba

Parašykite komentarą